Politika zasebnosti

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varstvom osebnih podatkov posameznikov, je za podjetje K-NET, kabelski sistemi, d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) bistvenega pomena. Podjetje je zavezano k varstvu osebnih podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Vabimo vas, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov.

Politika zasebnosti je namenjena informiranju posameznikov o obdelavi osebnih podatkov v podjetju, ki vključujejo osebne podatke o posameznikih, ki so obiskali spletno stran in ki izpolnjujejo spletni kontaktni obrazec (v nadaljevanju: posameznik). S to izjavo posameznike seznanjamo z nameni obdelave osebnih podatkov, pravnimi podlagami, upravljavcem in uporabniki osebnih podatkov, vrstami osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, obdobji hrambe in pravicami posameznikov ter z drugimi potrebnimi informacijami.

 

1. Podatki o podjetju

K-NET d. o. o.
Kolomban 45
6280 Ankaran

Spletna stran: www.k-net.si/
Elektronska pošta: prodaja@k-net.si
Telefon: +386 31 764 101

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Podjetje je upravljavec osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Knific Damjan
Elektronska pošta: prodaja@k-net.si
Telefon: +386 31 764 101

 

3. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravne podlage za njihovo obdelavo

Vaše podatke zbiramo in obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Podjetje obdeluje vaše osebne podatke, kadar:

  • obiščete našo spletno stran,
  • nam pišete prek kontaktnega obrazca na spletni strani oziroma prosite podjetje za informacije, sklenete pogodbo z nami (oziroma sprejmete splošne pogoje) za izvedbo naših storitev.

3.1. Kontaktni obrazec

Kaj: Pri potrditvi obrazca podjetje obdeluje vaše ime in priimek in naslov elektronske pošte ter morebitne druge osebne podatke, ki jih vpišete v obrazec.

Zakaj: Podjetje osebne podatke obdeluje izključno za namene podajanja povratnih informacij prek elektronske pošte oziroma za sklenitev poslovnega razmerja.

Koliko časa: Podatki se hranijo en mesec.

Pravna podlaga: za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

Če posameznik ne bo navedel potrebnih podatkov, ga podjetje ne bo moglo kontaktirati oziroma skleniti poslovnega razmerja in izvesti posla.

3.2. Izvajanje storitev

Kaj: Za izvedbo naročila storitev podjetje obdeluje vaše ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko in načine plačil.

Zakaj: Po sklenitvi pogodbe oziroma po naročilu storitve vas obveščamo o statusu naročila, izvedbi plačil, dodeljevanju morebitnih ugodnosti in izvajanju reklamacijskih postopkov.

Koliko časa: Osebni podatki se hranijo do izteka pogodbe. Po tem roku vse osebne podatke v zvezi z izvedenimi storitvami anonimiziramo.

Pravna podlaga: pogodba.

Če posameznik ne bo navedel potrebnih podatkov, ne bo možno skleniti poslovnega razmerja in izvesti naročila.

 

4. Uporabniki osebnih podatkov

Zaposleni v podjetju.

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

5. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Avtomatizirano sprejemanje odločitev se ne izvaja.

Profiliranje se izvaja na podlagi spletnega obrazca za komunikacijo, izvršenih naročil in želja posameznikov za namen neposrednega trženja. To se izvaja na podlagi privolitve, ki se lahko kadarkoli prekliče.

 

6. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih podjetje obdeluje, ima naslednje pravice:

  • zahtevati dostop do osebnih podatkov. Posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo ustrezne informacije;
  • popravek osebnih podatkov. Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da podjetje popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj;
  • izbris osebnih podatkov. Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v primerih, ko ti niso več potrebni glede na namene, ko prekine pogodbo, ko prekliče privolitev, ko so bili osebni podatki obdelani nezakonito ali ko je treba osebne podatke izbrisati skladno s predpisi;
  • omejitev obdelave. Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj, omeji, kadar podatki niso točni, kadar je obdelava nezakonita, pa posameznik ne želi, da podatke izbrišemo, kadar podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom;
  • prenos podatkov. Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval podjetju, in tiste, ki so nastali pri izvrševanju storitev, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu in ga bo posameznik lahko prevzel po elektronski pošti.
  • Vse pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko posameznik uveljavlja pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)1 oziroma Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov2.

 

7. Pravica do vložitve ugovora oziroma pritožbe

Posameznik lahko kadarkoli vloži ugovor v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov na elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (v točki 2), ki jo bomo poskusili rešiti v čim krajšem času in skladno z določbami Uredbe. Posameznik lahko vloži pritožbo neposredno na nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov na naslov:
Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

 

8. Spletni piškotki

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskujete. Naloge piškotkov so različne. Piškotki pomagajo spletišču, da si zapomni vaše nastavitve, npr. jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku določili za ogled našega spletišča, tako da vam jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti. Na ta način si spletišča lahko zapomnijo vaše preference, informacijo, da ste v anketi spletišča že glasovali, ali zgolj dejstvo, da ste v spletišče že prijavljeni. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi, piškotek o vaši nakupovalni košarici), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar njegovemu upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo. Nekateri piškotki omogočajo slednje uporabnikom tudi čez več spletnih mest.

Upravljanje s piškotki
Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

Katere piškotke uporabljamo?
Naša spletna stran gostuje na strežniški infrastrukturi pogodbenega obdelovalca s sedežem v Sloveniji ter uporablja nujne, funkcionalne in analitične piškotke.

Nujni piškotki
Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje vseh funkcionalnosti na naše spletne strani.

Funkcionalni piškotki
Ti piškotki omogočajo, da si spletna stran zapomni vaše izbrane možnosti (na primer vaše uporabniško ime ali regijo, kjer se nahajate) in vam ponudi izboljšane, bolj osebne možnosti. Ti piškotki si lahko zapomnijo tudi spremembe velikosti črk in pisave ter drugih delov spletne strani, ki jih lahko prilagodite. Informacije, ki jih zbirajo ti piškotki, so lahko anonimne in ne sledijo vašemu brskanju po drugih spletnih straneh.

Analitični piškotki
Ti piškotki se uporabljajo za zbiranje podatkov o tem, kako uporabniki uporabljajo našo spletno stran. Podatke uporabljamo za sestavljanje poročil in si z njimi pomagamo pri izboljševanju spletne strani. Piškotki anonimno zbirajo podatke, med drugim število obiskovalcev na spletni strani, od kod so obiskovalci prišli na spletno stran in katere podstrani so obiskali.

Posamezni piškotki, njihov namen in trajanje so prikazani na spletni strani pri soglasjih v zvezi s piškotki.

 

9. Varnost osebnih podatkov

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe varovanja podatkov. To pomeni, da izvajamo organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov.

Podjetje se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali posamezniki.

Osebnih podatkov ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja posameznika ne bomo razkrili tretjim osebam, razen uporabnikom, ki smo jih navedli zgoraj, in če zakon ne določa drugače. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

 

10. Spremembe politike zasebnosti

Politika zasebnosti je bila zadnjič posodobljena februarja 2023.

 

1 Uradni list RS, št. 163/22.
2 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL EU L119/2016, 4. 5. 2016).