Splošni pogoji za uporabo telekomunikacijskih storitev družbe K-net, kabelski sistemi, d.o.o.

SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Družba K-NET, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: K-NET ali operater) v okviru svoje gospodarske dejavnosti ustvarja, razvija in trži storitve elektronskih komunikacij in opreme.

Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev (v nadaljevanju: splošni pogoji) so splošni pogoji družbe K-NET s katerimi so opredeljeni pogoji, pod katerimi operater opravlja svoje storitve ter obveznosti med operaterjem in naročnikom ter operaterjem in uporabniki storitev.

Telekomunikacijskih storitve so internetne, telefonske ter televizijske storitve. Internetne storitve so:

 • dostop do interneta, 
 • elektrosnka pošta, 
 • gostovanje spletnih strani, 
 • ostale storitve povezane z dostopom do interneta. 

Telefonske storitve so:

 • dohodni in odhodni klici v omrežja nacionalnih in tujih operaterjev,
 • dohodni in odhodni klici v omrežja mobilnih operaterjev,
 • dostop do številk za klice v sili,
 • druge dodatne storitve.

Televizijske storitve so:

 • sprejem TV signala,
 • napredne TV storitve,
 • druge dodatne storitve.